שכונות, רחובות ואתרים

יפה מ

נמצא בשכונת מרכז העיר