שכונות, רחובות ואתרים

חפץ, מרדכי

רחוב חפץ מרדכי מתחיל ברח' אנה פרנק ומסתיים ברח' טרומפלדור.

מרדכי חפץ, פעיל בארגוני נוער ציוניים, חבר וועד המושבה (1878-1945).
נמצא בשכונת מרכז העיר