שכונות, רחובות ואתרים

חפץ חיים

רחוב חפץ חיים ממוקם במרכז העיר.
תחילתו ברח' ההסתדרות וסופו ברח' פינס.

ע"ש הגאון הצדיק רבי ישראל מאיר הכהן זצ"ל מראדין, גאון תלמודי, פוסק וצדיק הדור. מגדולי בעלי המוסר בדורנו (תקצ"ט-תרצ"ג). בשחר ימיו הדפיס בעילום שם את ספרו "חפץ חיים ושמירת הלשון". כן חיבר את הספרים "משנה ברורה", "אהבת חסד", "נדחי ישראל" ו"מחנה ישראל". חי בדוחק כל עוד פרנסתו היתה ממכירת ספריו. על פיו נוסד "ועד הישיבות" בחו"ל, שתמך בכל הישיבות. נגד דעת משפחתו ניסה לעלות לא"י ובפ"ת אף הקימו לו בית הנקרא בית חפץ חיים. מפני מצב בריאותו נאלץ לחזור מהדרך וכל ימיו הצטער על זה שלא זכה לעלות לא"י.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מרכז העיר