שכונות, רחובות ואתרים

חכם יוסף חיים

הרחוב ממוקם במרכז העיר. תחילתו של רחוב חכם יוסף חיים ברח' ברוידה וסופו ברח' ללא מוצא.

חכם יוסף חיים, מנהיג רוחני של העדה הבבלית, ספרו הידוע "בן איש חי".
נמצא בשכונת מרכז העיר