שכונות, רחובות ואתרים

חיון דוד

הרחוב ממוקם במרכז העיר. תחילתו של רחוב חיון ברח' רוטשילד וסופו ברח' רופין.

הרחוב נקרא ע"ש דוד חיון, מנהל בי"ס פיק"א, חבר המועצה, נציג הספרדים והציונים הכללים.
נמצא בשכונת מרכז העיר