שכונות, רחובות ואתרים

חובבי ציון

רחוב חובבי ציון ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' רוטשילד וסופו ברח' חיים-עוזר.ראשיתו ברח' רוטשילד וסופו בגן המייסדים.
נקרא על שמם של האגודות ליישוב א"י, שנוסדו בשנים 1881-1896, בעיקר ברוסיה, וקדמו לתנועה הציונית מיסודו של הרצל.
בייסודה של חיבת-ציון הונח הרעיון המדיני והציוני. אך בפועל תרמו למושבות בא"י, סייעו לשיפור מצבן הכלכלי והטיפו לרעיון תחיית הלשון העברית. בועידת קטוביץ', נוסדה ברית האגודות של חובב"צ בשם "מזכרת משה" (לכבוד מונטיפיורי) ונשיאה פינסקר. עין-גנים, נחלת-יהודה ובאר-יעקב נוסדו ע"י חובב"צ.
תנועת חובב"צ עזרה רבות לאיכרי פ"ת ובעיקר לאלה שלא נתמכו ע"י הברון. רח' חובב"צ הוא רחובה הראשון של המושבה, לאורכו משני צידיו הוקמו החל מ-תרמ"ו - 1886 חצרות האיכרים, כשבתיהם פונים לחזית הרחוב.
במשך השנים שינה הרח' את מראהו עד לחזותו הנוכחית.

היום, הרחוב הוא בעיקרו רח' מסחרי שבו: בנקים, חנויות ובתי עסק קטנים. ברחוב ממוקמים: ביהכ"נ הגדול "בית יעקב" וביהכ"נ ע"ש דינוביץ'.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מרכז העיר