שכונות, רחובות ואתרים

זפרן

תחילתו של רחוב זפרן ברח' טולדנו וסופו ברח' ללא מוצא
מרדכי זפרן, מורה ומזכיר ועד המושבה (1871-1936).
נמצא בשכונת מרכז העיר