שכונות, רחובות ואתרים

זנגויל

תחילתו של רחוב זנגויל ברח' תל-חי.
ישראל זנגויל, סופר ציוני (1864-1926).
נמצא בשכונת מרכז העיר