שכונות, רחובות ואתרים

זיגלבוים

הרחוב ממוקם במרכז העיר.
תחילתו של רח' זיגלבוים ברח' מוצקין וסופו ברח' גוטמן.

ע"ש זיגלבוים שמואל דוד (1895-1943). עסקן ה"בונד"בפולין. חבר עיריית ורשה ולודז', נואם, מארגן ועיתונאי. בשנת 1939 הקים גדודי עבודה של הפועלים. עם כיבוש ורשה ע"י הנאצים היה אחד משני היהודים מבין 12 בני תערובות, שם נמלט מורשה והגיע דרך ארצות שונות ללונדון, נבחר למועצה הלאומית הפולנית. לאחר שהגיעו אליו הידיעות על הרציחות והשחיטותבפולין, איבד את עצמו לדעת על מדרגות הפרלמנט הבריטי, בכוונה לעורר ע"י כך את הבריטים לפעולות הצלה העם היהודי. אשתו ובנו נתנו נפשם בימי קרבות הגיטו.
נמצא בשכונת מרכז העיר