שכונות, רחובות ואתרים

וינצקי ליפא

רחוב וינצקי ממוקם במרכז העיר.
תחילתו ברח' הרצל וסופו ברח' וולפסון.

ליפא וינצקי, סגן ראש המועצה בפ"ת, ראש הגבאים בבהכנ"ס הגדול (1886-1950).
נמצא בשכונת מרכז העיר