שכונות, רחובות ואתרים

וולפסון דוד

רחוב וולפסון ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' חיים-עוזר וסופו ברח' עין-גנים.
ע"ש וולפסון דוד, (1856-1914), מנהיג ציוני, נשיא שני של ההסתדרות הציונית אחרי הרצל. היה מן הראשונים שהצטרפו להרצל, סייע להרצל ביסוד "אוצר התישבות היהודים" והיה מנהלו עד מותו.
השאיר אחריו עזבון שנוצל להקמת בניין בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי על הר הצופים בירושלים.
נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף