שכונות, רחובות ואתרים

התשעים ושלוש

רח' התשעים ושלוש ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' סלומון וסופו ברח' פנקס.
לזכר תשעים ושלוש בנות "אגודת ישראל" שהתאבדו, כי לא הסכימו להפוך לזונות בתקופת הנאצים. 93 צעירות יהודיות בוארשה בנות 14-22 התאבדו על פי הסכם משותף ביניהן כשהנאצים חטפון ואמרו להביאן לבית בושת ציבורי - כל הצעירות הללו שמתו על קידוש השם היו מורות ומחנכות בבית ספר החרדי "בית יעקב" שבפולין, הנאצים לא הספיקו לעשות את התועבה, הבנות הצליחו לאבד עצמן לדעת כשנודע להן הדבר.
נמצא בשכונת מרכז העיר