שכונות, רחובות ואתרים

הראשונים

רחוב הראשונים ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' אוסישקין וסופו ברח' שפיגל.

הרחוב נקרא ע"ש הראשונים, המיסדים, המגינים והבונים.
נמצא בשכונת מרכז העיר