שכונות, רחובות ואתרים

הקונגרס

רחוב הקונגרס ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברחוב שטמפפר וסופו ברחוב זרח ברנט.

הרחוב נקרא ע"ש המוסד העליון של ההסתדרות הציונית העולמית,שציריו נבחרים ע"י חברי ההסתדרות הציונית.
נמצא בשכונת מרכז העיר