שכונות, רחובות ואתרים

מחנה-יהודה

שכונת מחנה יהודה נוסדה בשנת תרע"ב (1912), תחילה נקראה נחלת-יהודה, ואח"כ מחנה-יהודה. לצד הבתים הקימו משקי עזר של ירקות, עצי פרי ועופות. בראשית התיישבותם, סבלו המתיישבים מחוסר מים, חוסר קרקע והריחוק מפ"ת. באר המים למושב נחפרה בשנת 1921. קק"ל הוסיפה קרקע לחלקות הקרקע הקטנות והחל בפיתוח משקי עזר שהקלו על מצוקת המתיישבים.
במשך השנים, התפתח היישוב. הוקמו בתי כנסת וביה"ס. היום מחנה-יהודה מהווה שכונה בפתח-תקוה. חלק מהבתים הראשונים שרדו ובחלק ניכר של החצרות עדיין ניתן לראות גינות ירק ופרי. מחנה-יהודה בנוייה למעשה כשני חלקים:
1. החלק הישן, שנוסד בשנת 1902-1910 ומתרכז סביב 3-2 רחובות. בו מתגוררים וותיקים וזקני השכונה, השומרים על צביון מסורתי.
2. החלק השני, שהתפתח מאוחר יותר, בו גרים בני הדור השלישי והרביעי.
בתחומי השכונה פועלים: ביה"ס יסודי מ"מ אורנים, תיכון ע"ש ברנר.

רחובות בשכונה