שכונות, רחובות ואתרים

העליה השניה

רחוב העלייה השנייה ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' חיים עוזר וסופו ברח' אהרונסון.

עולים שבאו ארצה בשנים 1914-1904, בעיקר מרוסיה לאר פרעות בקישינוב בשנת 1903.

נמצא בשכונת מרכז העיר