שכונות, רחובות ואתרים

הס משה

רחוב הס ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברחוב אוסישקין וסופו ברחוב וולפסון.
משה הס נולד בגרמניה בשנת 1812, היה הוגה דעות, ממבשרי התנועה הציונית ומראשוני התנועה הסוציאליסטית, נחשב כאבי הציונות הסוציאליסטית. ספרו המפורסם ביותר הוא "רומא וירושלים". הטיף בעתונות היהודית הצרפתית לרעיונותיו הלאומיים והציוניים.
נמצא בשכונת מרכז העיר