שכונות, רחובות ואתרים

המכבים

רחוב המכבים ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' שטמפפר וסופו ברח' גיסין.
המכבים - כינוי למשפחת החשמונאים ממתיהו ובניו, גבורי האומה במלחמתה בטמיעה המתיוונת ובדיכוי ע"י אנטיוכוס שהכריז שמד על היהודים.
יהודה בא לירושלים, טיהר את המקדש והחזיר את העבודה ליושנה. המלחמות נמשכו זמן רב. משפחה זו הוציאה מקרבה כהנים גדולים ומלכים. על שם המכבי מאות אגודות ספורט יהודיות בא"י ובחו"ל. חג החנוכה נובע מהנצחון על אנטיוכוס.
נמצא בשכונת מרכז העיר