שכונות, רחובות ואתרים

המייסדים (כיכר)

נמצא בשכונת מרכז העיר