שכונות, רחובות ואתרים

הלר, הרב

רחוב הלר ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' הרצל וסופו ברח' אחד העם.

הרב הלר, מרבני פ"ת, בנה בכספו בית כנסת ברחוב, הנושא את שמו.
נמצא בשכונת מרכז העיר