שכונות, רחובות ואתרים

הכרם

תחילתו של רחוב הכרם ברח' התשעים ושלוש.

הכרם, שטח אדמה שגדלו בו גפנים.
נמצא בשכונת מרכז העיר