שכונות, רחובות ואתרים

החצב

רחוב החצב ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' הרצל וספו ברח' ללא מוצא.

החצב, צמח בר ממשפחת השושניים.
נמצא בשכונת מרכז העיר