שכונות, רחובות ואתרים

ההסתדרות

רחוב ההסתדרות ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' רוטשילד וסופו ברח' חיים עוזר.

ההסתדרות, ארגון ארצי של הארגונים המקצועיים בא"י, נוסד ב-1920 לקידום ענייהם המקצועיים, הכלכליים, ההתישבותיים והתרבותיים ולשם הקמת חברת העבודה העברית.

במלאת 40 שנה ליסודה, הוחלט לקרוא רחוב על שמה.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מרכז העיר