שכונות, רחובות ואתרים

ההגנה

רחוב ההגנה ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' איכילוב וסופו ברח' חיים עוזר.

ה"הגנה", כח צבאי מחתרתי של הישוב היהודי בא"י ב-1918.
נמצא בשכונת מרכז העיר