שכונות, רחובות ואתרים

הדף היומי

תחילתו של רחוב הדף היומי ברח' רוטשילד וסופו ברח' ללא מוצא.

הדף היומי, רעיון לימוד הדף היומי מתוך ש"ס בבלי במחזור של 7 שנים.
נמצא בשכונת מרכז העיר