שכונות, רחובות ואתרים

האלונים

הרחוב ממוקם במרכז העיר. רחוב האלונים מתחיל ברח' הזז וסופו ברח' ללא מוצא.

עצים ממשפחת האלונים המצויים בכל האזורים האקלימיים. בכל סוגי הקרקע ובכל הגבהים. עלי האלון הם גלדניים פשוטים ומסורגים. פרי האלון הוא הבלוט - אגוז בעל קליפה קשה.
נמצא בשכונת מרכז העיר