שכונות, רחובות ואתרים

האירוסים

רחוב האירוסים נמצא בגבול שכונת ורבר ומרכז העיר.

תחילתו של רחוב האירוסים ברח' יחבוב וסופו ברח' סעדיה גאון.

האירוסים, עץ כלי לצמחים גדולים בעלי גזע. נפוץ באזורים ממוזגים.
נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף

אתרים ורחובות