שכונות, רחובות ואתרים

גרינשטיין חיים צבי

רחוב גרינשטיין ממוקם בשכונת קרול.
תחילתו ברח' רוטשילד וסופו ברח' פינסקר.

ע"ש גרינשטיין חיים צבי, נולד בשנת תרל"ז, חניך מקוה ישראל. משסיים את חוק לימודיו חזר לפ"ת ונכנס לעבודת הפלחה שהיתה אז מוזנחת ע"י האיכרים, שהתמסרו למטעים.
נאמן למושבה ואחד ממנהיגיה החרוצים והטובים. נמנה על המתנדבים לעלות על קרקע הברון בחורן, ולהכשירה להתיישבות.
במאורעות 1921 היה אחד החלוצים הראשונים בהגנה על המושבה ונפל חלל במערכה זו.

נהרג בשנת 1921.
נמצא בשכונת קרול

מידע נוסף

אתרים ורחובות