שכונות, רחובות ואתרים

גוטמן דוד מאיר

רחוב גוטמן ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' הברון הירש וסופו ברח' רוטשילד.
ע"ש גוטמן דוד מאיר (תקפ"ז-תרנ"ד). אחד משלושת הבונים הראשונים של פ"ת. בירושלים כינוהו "הגביר ההונגרי". התודע ליואל ומשה סלומון ושטמפפר יהושע. שלושתם רכשו את השטח של הכפר הערבי "אמלבש" זו פ"ת כדי כיום. הוציא סכומי-כסף גדולים לקניית אדמות, לא להשאיר את האדמה בלי בעלים ובלתי נעבדת. בשנת תרמ"ה נבחר בתור ראשה של פ"ת וראש הועד הפועל של חובב"צ בא"י.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מרכז העיר