שכונות, רחובות ואתרים

ברנשטיין

רחוב ברנשטיין ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' אורלוב.
ע"ש ד"ר ברנשטיין כהן יעקב (1860-1929). מנהל המרכז הציוני של ציוני רוסיה וחבר הועד הפועל הציוני המצומצם. היה בארץ בשנות 1910-1907, רופא בפתח-תקוה ואחד העסקנים הפרוגרסיביים בה. ארגן הצעירים וסייע להם בכלל שטחי התרבות. בתו היא השחקנית מרים ברנשטיין כהן.
נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף

אתרים ורחובות