שכונות, רחובות ואתרים

ברנדה זאב

רחוב ברנדה ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' אחד העם וסופו ברח' גד מכנס.
ע"ש ברנדה זאב, חבר קבוצת הביאליסטוקאים, איש תם, ישר-דרך וחרוץ ומומחה במקצוע האריגה. עלה לא"י עם ייסוד פ"ת והתיישב בה. התמסר כולו לחקלאות. היה ראש ועד המושבה ועסק בעבודה ציבורית לטובתה. היה חבר פעיל בכל ועד ומוסד של צדקה. בימי הגירוש מפ"ת ע"י התורכים בתקופת המלחמה הראשונה נסתפח גם ברנדה על המגורשים.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף