שכונות, רחובות ואתרים

ברון הירש

רחוב ברון הירש ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' רוטשילד וסופו ברח' פינסקר.
ע"ש ברון הירש (הירש מוריס ברונדי) (1831-1896). נדיב גדול, מייסד יק"א והיישוב היהודי בארגנטינה. הקדיש רוב הונו למוסדות פילנטרופים יהודים, תרם מיליון פרנק לבתי ספר כי"ח. הקדיש כסף רב ליהודי גליציה ורומניה. תמך במהגרים יהודים בקנדה. נדבותיו למוסדות יהודים עלו למעלה מ-100 מיליון פרנק.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מרכז העיר