שכונות, רחובות ואתרים

ברוידה יעקב משה

רחוב ברוידה ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' רוטשילד וסופו ברח' פינסקר.
ע"ש ברוידה יעקב משה נולד בליטא, מת בשנת תרע"ד בפ"ת. היה תלמיד חכם, ראש הועד בפ"ת במשך שנים, היה דורש ומגיד בבית הכנסת. מפיו למדו רבים תורה. מנהג היה לו לשלם שכר הפועלים היהודים יום יום לפני שקיעת השמש שלא להלין את שכרם.
נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף