שכונות, רחובות ואתרים

ברוד מכס

הרחוב ממוקם במרכז העיר. תחילתו של רחוב ברוג ברחוב פינסקר וסופו ברחוב גוטמן.

הרחוב נקרא ע"ש מכס ברוד, סופר, מלחין, משורר והוגה דעות בגרמניה (1884-1964).
נמצא בשכונת מרכז העיר