שכונות, רחובות ואתרים

בן יהודה אליעזר

רחוב בן יהודה ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' הרב קוק וסופו ברח' כץ.
ע"ש בן-יהודה אליעזר (1858-1922). בלשן ועתונאי עברי, מחיה הדבור העברי ומייסד העתונות החדשה בא"י, מורה ראשון לעברית בבתי ספר בא"י. מייסד השבועון "הצבי", ייסד יחד עם בנו, את העתון היומי הראשון בא"י "דואר היום". חיבר את המילון הגדול ללשון העברית. תרגם סיפורים רבים לעברית.
נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף