שכונות, רחובות ואתרים

ביליס

רחוב בייליס ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברחוב אורלוב וסופו ברח' ללא מוצא.

הרחוב נקרא ע"ש מנחם מנדל בייליס (1872-1934). גיבור משפט עלילת הדם ברוסיה בשנת 1911.
נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף

אתרים ורחובות