שכונות, רחובות ואתרים

ביל"ו

רחוב ביל"ו ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' רוטשילד וסופו ברח' יצחק שדה.
ביל"ו (בית יעקב לכו ונלכה), אגודת משכילים צעירים שנוסדה בחרקוב (רוסיה) בשנת 1882 ע"י קבוצת סטודנטים ובראשה ישראל בלקינד ומשה מינץ. בשנת 1882 שמו פעמיהם לא"י עשרים איש הראשונים. חלק עבד במקוה-ישראל וחלק בראשל"צ. בעזרת י.מ. פינס נרכשה אדמת גדרה וייסדו את המושבה. החלוצים הראשונים בתנועה הציונית.
נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף

אתרים ורחובות