שכונות, רחובות ואתרים

ביאליק חיים נחמן

רחוב ביאליק ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' קלישר וסופו ברח' שפירא.
ע"ש ביאליק חיים נחמן (1873-1934). גדול המשוררים העבריים בתקופה האחרונה.
נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף