שכונות, רחובות ואתרים

בורלא יהודה

רחוב בורלא ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברח' גוטמן וסופו ברח' עולי-בבל.

הרחוב נקרא ע"ש יהודה בורלא, סופר ומורה, מחשובי הסופרים בדורנו (1886-1969).
נמצא בשכונת מרכז העיר