שכונות, רחובות ואתרים

אשכנזי

רחוב אשכנזי ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברחוב מוהליבר וסופו ברחוב ברקוביץ.

הרחוב נקרא ע"ש יחזקאל אשכנזי, חבר מועצת העירייה, מנהל המוסד לביטוח לאומי (1900-1958).
נמצא בשכונת מרכז העיר