שכונות, רחובות ואתרים

שלמה אבן-עזרא

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברחוב הנביאים וסופו ברחוב ללא מוצא. נקרא ע"ש שלמה אבן עזרא, מוותיקי העיר ומראשוני ומתיישבי עין-גנים. חקלאי, פרדסן, פעיל ציבור. היה בין ראשוני הנוטעים ונטע את הפרדס בסוף רח' עין-גנים, צומת סירקין.
נמצא בשכונת שעריה

מידע נוסף