שכונות, רחובות ואתרים

בית צוער - פעמון המושבה

בשנת 1897 הגיע ר' חיים צוער לפתח-תקוה ועבד כשכיר יום. בשנת 1900 רכש את המגרש והקים צריף ומכוורת.בית המשפחה שכן על גבעה זו ולכן הציע ועד המושבה לר' חיים להקים את פעמון המושבה בחצרו, ר' חיים ידאג לתפעולו ובתמורה ישוחרר מתשלום מיסי הוועד. ואכן נרכש פעמון ע"י הוועד ביפו והותקן בחצר זו. שעונים בימים אלו היו מצרך נדיר ולכן הופעל הפעמון שש פעמים ביום. בשעה 06.00 להשקמה, בשעה 07.00 להתחלת העבודה, בשעה 12.00 להפסקת הצהריים, בשעה 13.00 לחידוש העבודה, בשעה 16.00 לסיומה ובשעה 18.00 צילצול האוסר על ערבים להימצא בתחומי המושבה. בערבי שבת וחג נשמע צליל מיוחד להדלקת הנרות.
בשנת 1925 הותקן צופר מכני, והפעמון הועבר למשמרת למוזאון "זכר-ראשונים".

מידע נוסף

אישים