שכונות, רחובות ואתרים

בית פקידות הברון

הבניין נבנה ע"י הברון כמשרדים לפקידיו שניהלו מהמקום את ענייני המושבה. הבניין נוסד בשנת 1889, וכלל חדרים, אולם כינוסים ומרפסת. במקום הפעילו כל ענייני המושבה, בסמוך הוקם בית-מרקחת של הברון ומאחור עמדו האורוות לסוסים. החל משנת 1901 שימש הבניין את הועד הנבחר של המושבה וקיבל את הכינוי בית הועד. עם המעבר למועצה המשיך לשמש כמועצת פ"ת, ובמעבר לעירייה כאן שכנו משרדי העירייה מאז שנת 1937 עת הוכרזה פתח-תקוה לעיר ועד 1957. אחרי מאורעות תרפ"א הוקמה בחצר האנדרטה לחלי מאורעות תרפ"א. בשנת 1957 נהרס הבניין ונבנה בניין למגורים.

מידע נוסף