שכונות, רחובות ואתרים

אנילביץ

רחוב אנילביץ ממוקם במרכז העיר.

תחילתו ברחוב רוטשילד וסופו ברחוב בן יהודה.
הרחוב נקרא ע"ש אנילביץ מרדכי. נולד בורשה בשנת 1919. היה מפקד האירגון היהודי הלוחם בורשה. בינואר 1943 פקד על הקרב הראשון עם הגרמנים. בתום הקרב בחודש מאי 1943 היה עם קומץ לוחמים במפקדה עם הראשית שהותקפה ע"י הגרמנים. אנילביץ יחד הלוחמים התאבדו כדי לא ליפול לידי הגרמנים.
נמצא בשכונת מרכז העיר

מידע נוסף