שכונות, רחובות ואתרים

אנגל

רחוב אנגל מתחיל ברחוב קרן קיימת ומסתיים ברחוב ללא מוצא.

הרחוב נקרא ע"ש יואל אנגל (1927-1868), מלחין ומוסיקאי, בהשפעתו נוסדה בשנת 1908 האגודה למען המוסיקה העממית היהודית. במשך עשר שנות קיומה ערכה האגודה מחקרים של המוסיקה העברית העתיקה ושל המוסיקה העממית היהודית וכינסה ממנה ספרים.

אנגל ביקר פעמים אחדות בא"י לשם חקירת המוסיקה העברית ובשנת 1924 השתקע בתל-אביב.
נמצא בשכונת מרכז העיר