שכונות, רחובות ואתרים

אנדרטה לבני נוה-עוז

האנדרטה לזכר הנופלים מבני נוה-עוז, ממוקמת בנוה עוז.