אישים ומייסדים

זכריה הלל ז"ל

מקום לידתו תימן
מקצועו פרדסן
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
תאריך פטירתו 1937
בת זוגו סעדה

קורות חיים

משפחת זכריה וסעדה הלל הגיעה מתימן ישר לפתח-תקוה ולמחנה-יהודה. האב התערה בחיי השכונה. עבד בפרדסים, בנה ביתוהיה מכובד על פקידי הברון, בתקופת מלחמת העולם הראשונה גורש ליפו. אחרי שובו שיקם את משקו. נפטר בשנת 1937. ילדיהם: משה, חנה, סעדיה, זכריה, מיכל