אישים ומייסדים

זכריה דורני (כוחלני) ז"ל

מקצועו חקלאי, בנאי
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
תאריך פטירתו 1967
בת זוגו רומיה

קורות חיים

ר' זכריה דורני (כוחלני) נתגלה כבעל מרץ ותושיה, מאז עלותו ארצה והתישבותו במחנה-יהודה. משפחתו היתה קשורה קשר אמיץ עםמשפחת ר' שלמה שטמפר. שנים מספר עסק בחקלאות. לאחר מכן עבר למקצוע הבנאות. התבסס מבחינה כלכלית גילה אומץ לב במאורעות 1921. זכה להערכת יודעיו. נפטר בשנת 1967.
רעייתו: רומיה.
ילדיהם: אהרון, שמואל, מרדכי, שרה, מזל ויוסף.