אישים ומייסדים

צדוק ג'מיל

מקום לידתו תימן, צעדה במחוז חידאן
עלה ארצה ב- 1910
עיסוקו עבד בפרדסי הברון
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
בת זוגו צלחה

קורות חיים

משפחת צדוק ג'מילי עלתה ארצה בשנת 1910 מהעיר צעדה במחוז חידאן. ככל רעיו סבל מחבלי קליטה, רעב ומחלות קבל הכל כגזירת שמים. עבד בפרדסי הברון. הצטיין במידת הכנסת האורחיםוביתו היה פתוח לכל נצרך. רעייתו: צלחה. השנים הלכו לעולמם.ילדיהם: דוד, מרים