אישים ומייסדים

שלום ג'מילי ז"ל

מקום לידתו תימן
תאריך לידתו 1827
עיסוקו לימוד תורה
מקצועו חקלאי
מקום מגוריו ישראל, פתח-תקוה
תאריך פטירתו 1938
בת זוגו שולמית

קורות חיים

ר' שלום בן עודד ג'מילי, זקן-העולים לציון בתקופת שמואל יבניאלי הגיע ארצה כשהוא כבר בא-בימים, יחד אתו עלו בניו ונכדיו. חרף גילו המופלג התחיל לעבוד בחקלאות. נראה בעיני כל הבאים למחנה-יהודה כקדוש. נערץ על כל סביבתו. בילה את שנותיו האחרונות בלמוד תורה. נפטר בשיבה טובה בשנת 1938 כשהוא בן 111. רעייתו: שולמית נפטרה בימי מלחמת העולם הראשונה. ילדיהם: עזרא, זכריה, יונה